Nu är installationen av våra nya laddstolpar och breddningen av parkeringsrutorna klara, endast målningen av rutorna återstår.
P.g.a. uppgraderingen har styrelsen beslutat att höja hyresavgifterna för våra parkeringar fr.o.m. 2023-06-01.

De nya avgifterna bli:

Parkering 250 kr/mån
Carport    325 kr/mån
Garage     400 kr/mån

/Styrelsen