Första och sista onsdagen i månaden är det café i festlokalen Hmg 117.
Anslag om detta finns vid alla soprum och tvättstugor.

/ Fritidskommittén