RIKSBYGGEN BRF TORPET

 

KALLELSE

TILL

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2024

 

Tid: Onsdag 10 April kl 18.00

Plats: Kvartersgården Hemmansgatan 117

Ärenden § 59 i stadgarna

Fråga om antagande av nya stadgar (andra beslutet)

 

Motioner:

* Övernattningsrum, göra övernattningsrum av vävstugan

* Medlemsmöten vid minst 3 tillfällen under året, samt utredning kring hockeykvällarna.

* Föreningslokalen, ändring av avgiften samt regelverk för hur bokningar ska ske.

 

OBS!!
Vid entrén kommer det finnas två köer för registreringen av röstlängden. Den ena kön kommer att vara för de med lägenhetsnummer 1-150, och den andra kön för de som har lägenhetsnummer 151-327.
Var uppmärksam och välj rätt kö. Endast en röst per lägenhet oavsett om man är fler ägare.

Det kommer finnas skrivtolk under mötet för de som har hörselproblem.

 

Välkomna

Styrelsen