Det har kommit till styrelsens kännedom att det blivit svårt att boka ett pass i vårt gym eftersom det finns de medlemmar som satt i system att boka upp flera pass i förväg, för att sedan inte utnyttja dessa tider och ej heller avboka dessa. Det har resulterat i att gymmet varit fullbokat fast ingen använder sig av den. Vår IT-ansvarig har nu korrigerat detta och fr.o.m. nu kan man bara boka ett nytt pass efter att det pågående är avslutat, och vi hoppas att detta ska underlätta för att fler medlemmar ska kunna använda vårt gym.

Styrelsen