arstamma2Föreningen antog vid årsstämman 2024 de nya stadgarna, som nu är nu är registrerade hos Bolagsverket.

Kompletta stadgar finns att ladda ner här: Stadgar 2024