arstamma2Föreningen antog vid årsmötet nya stadgar, nu är de nya stadgarna registrerade hos Bolagsverket och gäller alltså fr.o.m idag!

Kompletta stadgar finns att ladda ner här: Stadgar 2016