Byte av fläktar

Bravida har meddelat att de nu är igång med byte av alla fläktar på Brf Torpet, detta arbete kommer att pågå under ett par veckor. /Styrelsen

Laddstolparna

Pascal meddelar att nu ska alla stolpar fungera igen på Fäbodgatan!

Extrastämma 2024-01-22

Torp-Info November 2023

Cykelförråden

Städningen av våra cykelförråd är nu klara och ni kan ställa tillbaka era HELA OCH FUNGERANDE CYKLAR OCH SPARKAR. Trasiga cyklar och sparkar forslar ni bort till Degermyran. Har ni problem med att göra detta själv, ta kontakt mer vår vaktmästare....

Städning av cykelförråd

  Styrelsen har beslutat att städa alla våra cykelförråd. Städningen kommer att pågå mellan 2–15 oktober. Ta hem allt ni har i cykelförrådet under tiden!  Mellan 16–22 oktober kommer allt som lämnats kvar att köras bort. 23 oktober kan ni ställa tillbaka era...

E-postproblem till styrelsen

E-postfunktionen på vår hemsida till styrelsen är för tillfället ur funktion och vi jobbar på att lösa det. Det är osäkert när problemet uppstod så är det någon som har skickat in något till styrelsen och inte fått svar ber er göra om detta efter vi gett klartecken...

Nya parkeringshyror 2023

Nu är installationen av våra nya laddstolpar och breddningen av parkeringsrutorna klara, endast målningen av rutorna återstår. P.g.a. uppgraderingen har styrelsen beslutat att höja hyresavgifterna för våra parkeringar fr.o.m. 2023-06-01. De nya avgifterna bli:...

Halloween Disco