Historik av händelser – renoveringar – investeringar efter 1999. 

Nya stadgar: Brf Torpet stadgar 2018-09-14

Bostadsrätterna byggdes 1980/1981. År 2000 bildas Brf Torpet. Föreningen har 247 bostadsrätter, 4 tvättstugor, 137 garage, 24 carportar och 1 kvartersgård.

TV levereras av Tele2, grundutbudet. Bahnhof levererar Internet. TV och internet ingår i avgiften.

Garage 400 kr/mån kösystem. Carport 325 kr/mån kösystem. Kontakta vaktmästaren för att ställa dig i kö. P-plats med elstolpe kostar 250 kr/mån och kan erbjudas alla.

El och fjärrvärme betalar bostadsrättsägaren. Du tecknar eget elavtal. Fjärrvärmeavtal har föreningen tecknat med Skellefteå Kraft.

2006: Utrymmen för möjlighet till källsortering skapades.

2007: Nya garageportar installerades. Garage och fastigheter målades om.

2010: Fjärrvärme installerades efter beslut på årsstämman.

2011: Nästan hälften av bostadsrätterna hade fått fuktskador i badrummen, vilket åtgärdades. Extra insättning gjordes till alla bostadsrättshavares reparationsfonder. Fuktmätning sker i varje bostadsrätt vart tredje år och klämringen byts vid behov utan kostnad.

2013: På Fäbodgatan och Hemmansgatan byggdes 24 carportar. På Fäbodgatan och Hemmansgatan har även större markarbeten utförts. Fyra stora parkeringsytor finns kvar som kommer att åtgärdas i framtiden. 

2015: Kvartersgården Hemmansgatan 117 fick nytt altantak och alla ytterdörrar byttes ut i föreningen.
En ny eldriven packmoped inköptes och en tandad multiskopa för snöröjning till vår lastmaskin.

2016: Den första av föreningens 4 tvättstugor, den på övre Fäbodgatan renoverades. Nya självdoserande maskiner och ett nytt bokningssystem installerades, vilket minskade förbrukningen av el, vatten och tvättmedel. 

En större lokal för vår vaktmästare färdigställdes, som är uppvärmd och ger möjligheter att utföra vissa arbeten under kalla vinterdagar eller/eller dåligt väder och regn. Där förvaras även föreningens gräsklippare.

2017: Tvättstugan på Hemmansgatan 187 renoverades och fick också självdoserande maskiner och ett nytt bokningssystem installerat. 

2017/2018: Ventilationen byttes ut. Nya tak, hängrännor och stuprör installerades. En investering som beslutades av medlemmarna vid en extra föreningsstämma 2016-12-12. Projektet innehöll också en del brandsäkerhets-åtgärder.

2020: Tvättstugan på Hemmansgatan 117 renoverades och fick också självdoserande maskiner och ett nytt bokningssystem installerat.  Ett nytt vaktmästeri byggs i den gamla lilla kvartersgården på Fäbodgatan 2.

2021: Byte av internetleverantör till Bahnhof, vilket innebar uppgradering av vår utrustning och hastighet  från 100/100 Mbit/s till 1/1 Gbit/s. 

 Varmgarage till vår traktor byggdes, samt en egen sandficka. 

2022: Gymmet byggdes ut och fick ny och uppgraderad utrustning, samt anslöts till det befintliga bokningssystemet. 

2022/2023: Alla parkeringar breddas och uppgraderas med nya internetstyrda laddstolpar. Uppgraderingen föranledde en prisjustering av parkeringshyran.

Lekparkerna har rustats upp flera gånger. Efter senaste upprustningen och besiktningen uppfyller de EU:s krav på säkerhet. 

God service ges av vår vaktmästare. Köper du ny spis, kyl eller frys. Ställ då ut de gamla och kontakta vår vaktmästare så fraktas de bort. Vaktmästaren tar även bort säckar med skräp eller det du krattat ihop och ställt ut (gäller ej hushållsavfall). För allas trevnad, bär alltid hushållsavfallet direkt till våra miljörum. Då håller vi bort de fåglar och råttor som annars gärna smakar på innehållet.

Glöm inte bort alla de personer som engagerar sig och ligger bakom det som hänt och händer i vår förening. Alla de beslut som tas och våra medlemmars engagemang i de aktiviteter som förekommer.

ETT STORT TACK ALLA FÖRTROENDEVALDA OCH ÖVRIGA SOM ENGAGERAR SIG FÖR FÖRENINGENS BÄSTA. Tänker främst på alla de som funnits och finns med i

Styrelsearbete – Onsdagsfika – Fritidsgrupp – Barngrupp – Hockeykvällar – Gym – Vävstuga – Biljard – Snickeriet – Bastun – Bordtennis – osv samt våra fantastiska bostadsrättsägares engagemang.

Beslut tagna av de styrelser som verkat sedan föreningen bildades år 2000, har starkt bidragit till en idag stabil förening med bostadsrätter som är eftertraktade på marknaden.

Stora utmaningar finns också i framtiden. Styrelsen gör prioriteringar varje år i den långsiktigt framtagna underhållsplanen som upprättats. I framtiden kommer flera investeringar och renoveringar att göras i den takt som ekonomin tillåter. Det kan t.ex gälla fönsterbyten – parkeringsytor – markarbeten osv…

Det är viktigt att underhålla våra bostadsrätter. Att långsiktigt göra rätta investeringar och underhåll gör föreningen fortsatt stark. Allt ska ske med en bibehållen stabil och god ekonomi. Viktigt se till att Brf Torpet fortsatt ska ha eftertraktade bostadsrätter för de som söker ett boende i Skellefteå.

Har ni frågor om föreningen så kontakta gärna någon ur styrelsen.

Välkommen till Brf Torpet

Med vänlig hälsning
Brf Torpet
Styrelsen

Kortare frågor & svar

Vi har styrelsemöten en gång i månaden, med uppehåll under sommaren. I föreningen har vi en anställd och det är vår vaktmästare Krister Lindfors, mer välkänd som Krille.

Har ni parkering? Gästparkering? Parkeringsplatser kan vi erbjuda till alla. Kösystem till garage och carportar. Vill du hyra garage eller carport, kontakta vår vaktmästare. Gäster som vill parkera längre än 6 timmar på gästparkering behöver tillstånd. Det kan utfärdas av vår vaktmästare eller någon i styrelsen.

Vad händer på området? Delar av året har föreningen onsdagscafé mellan 13.00 – 15.00. Kaffe och hembakat bröd i kvartersgården på Hemmansgatan 117. Gäster som informerar i olika frågor och ämnen förekommer. På vintern visar föreningen Ishockey i vår kvartersgård. Vid säsong har vi gemensam grillning, surströmmningsskiva och dopp i grytan tillsammans i föreningen för den som vill.

Vår vaktmästare sköter all snöskottning med föreningens lastmaskin. Framför egen dörr ansvarar bostadsrättsägaren.

Vem sandar på vintern? Föreningen anlitar en entreprenör. Sand finns i våra miljörum att hämta och sanda framför egna dörren.

Vem klipper gräset på sommaren? Föreningen ansvarar, innanför staket som är uppsatta ansvarar bostadsrättsägaren för all skötsel.

Föreningen gör yttre besiktningar av fastigheter och mark varje år.

Fjärrvärmeavtal har föreningen tecknat med Skellefteå kraft. Elavtal tecknar bostadsrättsägaren själv med leverantör.

Du måste ha egen hemförsäkring. Brf Torpet har tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrätten som omfattar alla i föreningen.

Sopsäckar, matavfallspåsar finns i miljörum och hos vaktmästaren.

Får jag grilla på balkongen? Bara med el grill på grund av brandrisken.

På markplan kan du använda kolgrill, men grilla inte på altan. Ställ grillen minst 2 meter från brännbart material. Var försiktiga, visa hänsyn till grannar och varandra när ni grillar.

Får jag sätta upp parabolantenn? Kontakta styrelsen för besked.

Får jag sätta in en luftvärmepump? Det är inte tillåtet i vår förening. 2010 konverterade föreningen från direktverkande el till fjärrvärme.

Markytan utanför bostadsrätten tillhör föreningen Brf Torpet. Markytan kan få disponeras. Kontakta styrelsen för besked.

Får man bygga en altan på markytan utanför bostadsrätten? Kontakta styrelsen. En grundregel är att bygget inte får nå längre ut än tre meter från vägg. Ansök på blankett som finns på hemsidan, du får besked när styrelsen har behandlat ditt ärende.

Sätta upp insynsskydd? Skicka en ansökan till styrelsen. Informera och hör vad dina grannar tycker. Blankett finns på hemsidan.

Altan och staket kan beviljas av föreningens styrelse. Informera gärna dina grannar. Sök bygglov hos styrelsen. Blankett finns på hemsidan.

Inglasningar, altantak och förråd kräver godkännande av styrelsen och bygglov av kommunen. Kontakta gärna styrelsen innan ni söker bygglov. Byggstart får inte ske innan styrelsen godkänt bygglovet och gett startbesked. Blankett finns på hemsidan.

Ytorna utomhus nära våra bostadsrätter ser olika ut. Förutsättningarna varierar därför något för den storlek föreningen kan godkänna gällande altaner och inglasningar. Försök att ha en dialog med styrelse och att grannar vidtalas innan ansökan om bygglov lämnas in. Kontakta alltid styrelsen för besked.

Önskas ytterligare förtydligande eller tillägg kontakta styrelsen.

Med vänlig hälsning
Brf Torpet
Styrelsen