Bravida har meddelat att de nu är igång med byte av alla fläktar i ventilationen på Brf Torpet, detta arbete kommer att pågå under ett par veckor.

/Styrelsen