Erbjudan att installera jordfelsbrytare

Under hösten genomfördes besiktning av våra lägenheter. Vid mötet i december i fjol diskuterades behovet att få installera jordfels skydd på el centralen i lägenheterna. Detta skydd är utformat så att om man får ström genomkroppen så begränsas det till en ofarlig nivå. 

Flera har redan skydd, men de flesta har det inte. Fördelarna med jordfels skydd är många. Risken att få ström genom kroppen finns alltid i vår hemmiljö. Inte minst våra barn som är utsatta genom lek mm.

Vi har nu tagit in offert på att installera jordfels skydd från fyra entreprenörer. Du har nu följande alternativ som tagits fram:

Alternativ 1:

Förse din befintliga el central med trefasigt jordfelskydd till en kostnad av 1.536 kr.
I det ingår att du måste kunna nyttja rotavdraget med 300 kr, Se bild

 

 

 

 

 

Alternativ 2:

 Byta ut hela befintliga el central till en normcentral, enl bild, med dvärgbrytare och jordfels skydd till en kostnad av 4.075 kr.
I det ingår att du måste nyttja rotavdrag med 770 kr.   

 

 

 

 

 

 

Föreningen kommer att vara samordnare av arbetet. Du kommer att få faktura mm hem till dig att betala på vanligt sätt från elföretaget, ELIT, som gör jobbet.
Du skall nu bara fylla i din beställning här nedan. Frågor kan du ställa till: 

Alf Lindén, 0703770047 alt alf.linden@gmail.com Du kan också kontakta vår vaktmästare Krille på telefon 0705401878.

Beställning;

Namn:_______________________________________________________ Lägenhet_____________________________

Val av alternativ:_________________________________________

Underskrift________________________________________________

Lämna din beställning/anmälan till Alf Lindén Hemmansg. 17, eller vaktmästarens brevlåda senast den 14 april 2019.