BRF Torpethammer-1278402_640

Föreningen bjuder till extra föreningsstämma

Tid: 12 December kl 18:00
Plats: Festlokalen Hemmansgatan 117

Information från styrelsen och beslut om:
Nytt ventilationssystem
Nya Yttertak

Välkomna!

Styrelsen

Inbjudan som PDF