Elbilsladdning

Styrelsen har beslutat att det är tillsvidare förbjudet att använda våra vägguttag i garagen och motorvärmaruttag för elbilsladdning. Anledningen är att Elsäkerhetsverket avråder kraftigt från all typ av elbilsladdning ur vanliga vägguttag, detta gäller även laddning...

TORPETS BOULEBANA

TORPETS BOULEBANA är nu klar för att testas. Boulebanan är belägen vid sidan av gång-och cykelvägen mitt emot Hemmansgatan 305. Poängtavlor och raka för att jämna ut gruset finns i cykelgaraget bredvid, och ställs tillbaka efter användning. Planen kan även användas...