Vårstädning

 

  • Dags att städa runt era bostadsrätter

  • Säckar finns i cykelrummen

  • Kvastar, spadar, krattor och skottkärra finns att låna. De står uppställda på gaveln till Hemmansgatan 199 (gamla vaktmästeriet)

  • Hjälp vår vaktmästare. Kratta ytorna runt era bostadsrätter, gärna också runt buskar osv.

  • Ställ inte in stora saker i miljörummen, utan hör av er till vår vaktmästare.

Trevlig Sommar!

Styrelsen

Sandupptagning

I början av nästa vecka (V19) börjar vi sopa upp sand och grus på våra gångvägar och parkeringar. För att underlätta för vår vaktmästare ber vi er att nu under helgen sopa ut gruset från era entréer och parkeringsplatser.

/Styrelsen

Ändring av bokning till vårt gym

Det har kommit till styrelsens kännedom att det blivit svårt att boka ett pass i vårt gym eftersom det finns de medlemmar som satt i system att boka upp flera pass i förväg, för att sedan inte utnyttja dessa tider och ej heller avboka dessa. Det har resulterat i att gymmet varit fullbokat fast ingen använder sig av den. Vår IT-ansvarig har nu korrigerat detta och fr.o.m. nu kan man bara boka ett nytt pass efter att det pågående är avslutat, och vi hoppas att detta ska underlätta för att fler medlemmar ska kunna använda vårt gym.

Styrelsen