Genrébild tv

Kabel-tv

Vi har gemensamt köpt in det analoga utbudet från ComHem, Nätverks-ID: 41016
Vill ni titta på andra tv-kanaler än de som finns så kontakta ComHem direkt.

Hemsida: www.comhem.se

Kundservice:
Telefon: 90 222

Internet

Halebop leverar internet åt alla medlemmar. Det finns 100/100mbit uttag i samtliga lägenheter samt till kvartersgårdarna.
Felanmälan sker i första hand till deras chat support på halebop.se.
Kan inte de hjälpa er eller om de misstänker fel på föreningens utrustning kan ni mellan 10:00 – 20:00 på vardagar kontakta föreningens
it-ansvarige Pascal Ahlison 072-531 9111.

Halebop och BRF Torpet ansvarar fram till Fiberkonvertern/Nätverksuttaget.
Du ansvarar själv för att åtgärda fel som uppstår efter första nätverksuttaget.

Fiberkonvertern inklusive strömadaptern hör till lägenheten, den ska hanteras fackmannamässigt.
Eventuell åverkan på enheten eller fiberkabeln bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Nya strömadaptrar kan köpas av Vaktmästaren om din skulle gå sönder.