Genrébild tv

Kabel-tv

Vi har gemensamt köpt in det analoga utbudet från Tele2, Nätverks-ID: 41016
Vill ni titta på andra tv-kanaler än de som finns så kontakta Tele2 direkt.

Hemsida: www.tele2.se

Kundservice:
Telefon: 90 222

Internet

Bahnhof levererar internet åt alla medlemmar. Det finns 1Gbit/1Gbit uttag i samtliga lägenheter samt till kvartersgårdarna.
Felanmälan sker i första hand till deras chat support på Bahnhof.se eller telefon 010-510 00 00.
Kan inte de hjälpa er eller om de misstänker fel på föreningens utrustning kan ni mellan 10:00 – 20:00 på vardagar kontakta föreningens it-ansvarige Pascal Ahlison 072-531 9111.

Bahnhof och BRF Torpet ansvarar fram till Fiberkonvertern/Nätverksuttaget.
Du ansvarar själv för att åtgärda fel som uppstår efter första nätverksuttaget.

Fiberkonvertern inklusive strömadaptern hör till lägenheten, den ska hanteras fackmannamässigt.
Eventuell åverkan på enheten eller fiberkabeln bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Nya strömadaptrar kan köpas av Vaktmästaren om din skulle gå sönder.