BRF Torpets Årsstämma: 27 April klockan 19:00

Plats: Festlokalen på Hemmansgatan 117

 

?

Ny hemsida på gång

Vårt mål är att ha en ny, modernare och mer funktionell hemsida på plats innan årsmötet.