TORPETS BOULEBANA är nu klar för att testas.

Boulebanan är belägen vid sidan av gång-och cykelvägen mitt emot Hemmansgatan 305.
Poängtavlor och raka för att jämna ut gruset finns i cykelgaraget bredvid, och ställs tillbaka efter användning. Planen kan även användas till annat, till exempel kubbspel.

VÄLKOMNA
önskar Krille och Torpets styrelse!