Stigande kostnader medför att Brf Torpets styrelse vid
möte 2020-11-17 beslutat höja avgiften med 3 % från
och med 2021-01-01. AIlt för en framtid med fortsatt
sund och stabil ekonomi i föreningen.
Mvh
Brf Torpets Styrelse