RIKSBYGGEN BRF TORPET

KALLELSE

 

TILL

 

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 Tid: Onsdag 3 juni kl 18.00

Plats: Kvartersgården Hemmansgatan 117

Ärenden § 59 i stadgarna

 

Motioner:

* Tillfälliga parkeringstillstånd

* Altaner, hundgård, staket och inglasade uterum

* Andrahandsuthyrning

* Styrelsens befogenheter/ delegationsordning samt arbetsordning

 

På grund av coronaviruset önskar styrelsen att varje bostadsrätt representeras

av högst en person på stämman. Kvartersgårdens altan kommer att användas

vid många deltagare.

 

Välkomna

Styrelsen