2014-clipartpanda-com-about-terms-rvyea9-clipart

Fredag den 4 November firar vi Halloween med att visa en spökig film för alla barn.
Barn under 6 år i målsmans sällskap.

Efter filmen fortsätter vi med disco för barn som fyllt 6 år och äldre.

Kom utklädda och spöka!spoke

Tid: Filmen startar kl. 17.30 och vi avslutar discot kl. 21.00

Plats: Festlokalen på Hemmansgatan 117

Hälsningar

Torpets barngrupp